Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Alle kan få brug for psykologsamtaler. Det gælder såvel voksne som børn og unge, eller par med samlivsproblemer. Det kan være som individ, familie eller par. Der kan være mange årsager til at søge psykologsamtaler. Det behøver ikke at dreje sig om tunge psykiatriske problemstillinger. Det kan være vigtige forhold i dit liv, som du oplever smertefulde, håbløse og problemfyldte. Det kan være at du oplever at bekymringer, utilfredshed og manglende trivsel tager over i din hverdag.
De problemstillinger du står overfor kan også være mere komplekse, og kræve et længere forløb, eller flere korte samtaleforløb. Gennem samtalerne vil du få større selvforståelse og selvtillid. Du vil komme til at se din egen motivation og styrke. Du vil også få afdækket hvilke faktorer, der hjælper dig og er dine medspillere, og hvilke der er dine modspillere.

Jeg har ekspertisen og erfaringen til at hjælpe med igangsættelse af en positiv udvikling inden for en række områder: stress, depression, akutte kriser, udbrændthed, angst, selvværdsproblematikker, parforhold og familieudvikling.
Mine kerneværdier er nysgerrighed, indlevelse, ordentlighed og handlekraft. Disse værdier bruger jeg til at højne din trivsel og livskvalitet. Jeg skaber bevidsthed, nye perspektiver og handling hos dig. Hvilket betyder, at du vil møde en psykolog, der møder dig der, hvor du er. Du får værktøjer til at ændre de områder i dit liv, du har brug for. Jeg tager udgangspunkt i at arbejde med at skabe forandring, men det skal være mere end en god snak. Jeg arbejder med tanker, følelser, handlinger og er optaget af, hvordan du ændrer dit perspektiv, når du via mødet med mig, bliver konfronteret med dine egne tankemønstre.
psykologhjælp
Det er forskelligt fra individ til individ, hvilke forandringer man først lægger mærke til og føler. Ved f.eks. stress er dit humør typisk lavt, hermed bliver dine tanker mere destruktive og din adfærd bliver ofte mere tilbagetrukket. Fysisk kan du også opleve smerter og ubehag.

Jeg bruger ofte en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang. Her fokuserer jeg på aktuelle problemer. Samtaleforløbet er problemløsningsorienteret. Du lærer konkrete færdigheder, som du kan bruge i dit liv fremover. Det kan f.eks. være at identificere urealistiske tanker, at kunne være sammen med andre på en bedre måde, og ændre en adfærd, du er utilfreds med.
Ved en kognitiv tilgang, er der fokus på den måde, du oplever en situation på, og hvilke følelser og reaktioner situationen fremkalder i dig. Når du har det svært, tænker du ikke altid klart. Kognitiv adfærdsterapi hjælper dig med at undersøge de problemer du har, og hvordan du tænker i forskellige situationer. Herefter lærer du teknikker, til hvordan du kan vende de uhensigtsmæssige tankemønstre og forholde dig mere realistisk og afklaret til disse situationer, og afprøve nye måder at handle på. Det gør, at du følelsesmæssigt får det bedre i mange dagligdags situationer.