Problemstillinger

Krise

Livet igennem støder vi på udfordringer, belastninger og kriser, som modner og styrker! Men nogle gange opleves det, som om gulvtæppet bliver revet væk under fødderne på én. Ganske banale hverdagsproblemer tårner sig op, alt bliver håbløst og uoverskueligt. Det føles som om man ikke længere dur til noget og er parat til at opgiver det hele, dvs.:​

Parforhold/Familie

Jeg indleder altid terapien med at spørge de par, jeg arbejder med, hvordan de mødte hinanden – og hvordan den første forelskede tid var. Da dette møde siger meget om, hvilken dynamik, der har været i forholdet engang. Ofte handler problemer i parforholdet om dårlig kommunikation, ringe forståelse for hinanden og manglende indlevelse i hinandens verden.

Angst

De fleste kender til følelsen af angst. I farlige situationer er angst en sund og hensigtsmæssig reaktion. Hjernen giver besked til kroppen om, at der er fare på færde – og at det nu handler om enten at flygte eller forsvare sig. Dette er vores alarmberedskab, der sikrer, at vi er i stand til at klare os igennem vanskelige eller farlige situationer. Men af og til går der ”kludder” i systemet.

Depression

Der findes både lette og svære former for depressioner. Den lette depression har samme symptomer som den svære, men i svagere form. Stress og for lidt motion kan være med til at udløse depression. Heldigvis kan små ændringer i hverdagen være med til at forebygge/afhjælpe den.
 

Stress

Stress er ikke en sygdom, men en fysiologisk reaktion. En reaktion, der går i gang, når vi udsætter os for pres ud over vore grænser. Dog kan den langvarige stress medføre sygdom. Det kan som sagt være svært at skelne, om man bare har lidt for travlt eller om stressniveauet er så højt, at man skal tage det alvorligt.

Rådgivning/Coaching

Coaching kan forklares med en enkelt sætning:
”At opdage og udnytte dit fulde potentiale”

Hænger du fast i en negativ historie om dig selv? Trænger du måske til at opdage og udnytte dit fulde potentiale og få mere ud af dit liv?

Du befinder dig i en krisetilstand

Krisen kan have grobund i tidligere traumatiske hændelser, men kan også opstå på baggrund af pludseligt opståede hændelser i nutiden.

Det centrale i krisen er tab. Tab af nærtstående, tab af sundhed, tab af mening, tab af arbejdsevne, tab af drømme, tab af ejendom, tab af tryghed m.m. Det kan være svært selv at komme over en sådan situation. Oplevelsen af skamfuldhed over ikke at have kontrol over sit liv, og det, ikke at være i stand til at yde det samme som tidligere over for de nærmeste, gør situationen svær at håndtere.

Det kræver ofte professionel hjælp at turde at åbne op!

Forståelse, indlevelse og klar kommunikation

Min erfaring fra arbejdet med par i terapi er, at varme og nærheden dukker op, når der igen opstår forståelse og indføling. Forståelse, indlevelse og klar kommunikation kan dermed løse mange uløselige problemer.

Det, der ofte sker er, at parterne hver for sig begynder at placere skylden – årsagen til smerten – hos modparten. Hver for sig er parterne tilbøjelige til at placere skylden, men det er samspillet, der er skurken. Det er derfor ikke personerne, men samspillet, der skal ændres for igen at få gnisten til at springe.

Skænderier og frustration er langt fra ensbetydende med, at parforholdet er ved at være slut. Det er nemlig et tegn på energi og dynamik, og at I VIL hinanden – og det er positivt. I skal bare have strategier til at bruge energien og dynamikken konstruktivt.

"Det modsatte af kærlighed er ikke had – men ligegyldighed. Når man hader, elsker man stadig."

Det er vigtigt at understrege, at parterapi er hjælp til selvhjælp. Jeg er som psykolog katalysator for jeres proces. Jeg er med andre ord den, der er med til at sætte processer i gang hos jer.

Processer, der øger jeres bevidsthed omkring hinanden, forbedrer jeres kommunikation og sætter jeres samspil i fokus. En stor del af arbejdet ligger derfor udenfor terapien, hvor I sammen arbejder med de opgaver/nye strategier, jeg sætter jer i gang med.

Når et parforhold mangler liv, glæde og ikke mindst nærhed, forsvinder gnisten. Ofte vil begge parter gerne ændre tilstanden, men mangler redskaber til at ændre den. Efter hver konsultation hos mig vil jeg give jer øvelser og opgaver, som I skal arbejde med til næste gang vi ses.

Følelsen af angst og de reaktioner, man oplever

Af og til går der ”kludder” i systemet, og en situation, der reelt er ganske harmløs, opfattes som farlig eller ubehagelig. Forenklet kan man sige, at der sker en fejlkodning. Følelsen af angst og de reaktioner, man oplever, bliver derfor et problem af flere grunde.

Det at flygte fra eller undgå situationer, der reelt er ufarlige, er uhensigtsmæssigt. De strategier, man i sådanne tilfælde benytter til at takle angsten, afskærer en fra at leve sit liv optimalt. Umiddelbart giver flugten en midlertidig lettelse, men den afløses hos de fleste af selvkritik, skam og nogle gange triste følelser. Der er altså god grund til at gøre noget ved ubegrundet angst. Heldigvis har vi i dag ”værktøjer”, der gør det muligt for de fleste at nedbringe og kontrollere deres angstreaktioner til et niveau, som er til at leve med.

Derimod kan man ikke få garanti for aldrig nogensinde mere at opleve angst, da det jo også er en naturlig forsvarsreaktion. Men kender man sine ”værktøjer”, er det ikke så farligt.

Symptomerne ved depression

Nedenstående er nogle af de symptomer, der er tilstede ved en depression. Vigtigt er det dog at påpege, at vi alle i en eller anden grad kan relatere os til nedenstående i forskellige perioder af livet. Er det en forbigående tilstand, skal du derfor ikke bekymre dig. Har du derimod vedvarende oplevet over halvdelen af nedenstående symptomer, er det vigtigt at reagere på det!

Symptomer på stress

Der er nogle helt klare symptomer på stress:

Fysiske tegn:

Hjertebanken, hovedpine, svedeture, indre uro, mavesmerter, appetitløshed.

Psykiske tegn:

Ulyst, rastløshed, koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, træthed, nedsat humoristisk sans, depressive følelser.

Adfærdsmæssige tegn:

Ligegyldighed, aggressivitet, øget brug af stimulanser, nedsat præstationsevne, øget sygefravær.

Coaching kan gøre en forskel

Coaching er ikke terapi, men et effektivt værktøj, der hjælper dig på vej mod dine mål. Jeg kombinerer rådgivningen med min viden fra psykologiens verden, og tilbyder dig således en effektiv strategi til det liv, du gerne vil leve.

Første skridt handler om at tage ansvaret for dit eget liv, tage en beslutning og handle på den. Således at du gør noget ved den situation, du er utilfreds med i stedet for at stille dig tilfreds med mindre.

Nedenstående er eksempler på, hvor coaching kan gøre en forskel: