Tidlig hjælp og indsats

Der kan være mange forskellige grunde til at gå til psykolog: En akut krise, stress, mobning, et ønske om personlig udvikling, et dårligt fungerende parforhold, et barn der mistrives, traumatiske oplevelser, sorg, depression, angst eller mange andre grunde.

Din psykiske trivsel er helt afgørende for dit fysiske velvære, og din samlede trivsel og velbefindende. Derfor er det vigtigt at få hjælp, hvis du f.eks. oplever:

Jeg har erfaring med

Skilsmisse
Mistrivsel i parforhold
Børn og eller unge i mistrivsel
Familiedynamik
Mistrivsel på arbejdspladsen
Plejefamilier
Anbragte børn

Du kan få hjælp til

Genopretning af psykisk balance
Psykisk velvære
Forbedring af dine relationer
Større selvværd
Forbedring af dine evner til at kommunikere
At slippe uro, angst og begrænsninger
At ændre dine vaner omkring f.eks. din livsstil, mad og motion
At bruge din frygt dynamisk
At fokusere på at være frem for at have