Tidlig hjælp og indsats

Der kan være mange forskellige grunde til at gå til psykolog: En akut krise, stress, mobning, et ønske om personlig udvikling, et dårligt fungerende parforhold, et barn der mistrives, traumatiske oplevelser, sorg, depression, angst eller mange andre grunde.

Din psykiske trivsel er helt afgørende for dit fysiske velvære, og din samlede trivsel og velbefindende. Derfor er det vigtigt at få hjælp, hvis du f.eks. oplever: